تشکل "جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان" در تاریخ 26/2/1386 به همت جمعی از دانشجویان دغدغه مند، پایه گذاری شد.

هیئت موسس تشکل به شرح ذیل میباشد:

1) محمد همت اسفه  2) مصطفی هاشمی  3) مسلم صدیقی  4) یوسف احمدی  5) حسن صفری
این تشکل در بین دانشجویان با اسم مخفف «جاد» شناخته شده است که بر گرفته از ابتدای کلمات «جامعه اسلامی دانشجویان» است و پایه فعالیت‌های تشکیلاتی آن بر اساس تفکرات شهید بهشتی و مبنای اعتقادی اش بر گرفته از ایدئولوژی شهید مطهری پایه‌ریزی شده و ولایت‌پذیری و اجرای منویات رهبری در دانشگاه از همان ابتدا و تا به امروز در صدر رسالت‌های آن قرار داشته است.
دبیران جاد کاشان از ابتدا تاکنون:

1) محمد همت اسفه 2) حسن قدیری  3) حسین شاهمرادی  4) حامد فتاحی  5) چهرقانی  6) هادی حاج محمد  7) ابوالفضل طوقانیان  8) حسین یگانگی دستگردی  9) امیرحسین چگونیان
از ادوار جاد کاشان میتوان به افراد زیر اشاره کرد:

1) حسین شاهمرادی (دبیر تشکیلات اتحادیه جاد، دبیر دفتر کاشان، ارشد زبان انگلیسی، عضو مجمع ناشران)

2) دکتر محمد همت (دبیر سیاسی اتحادیه جاد، دبیر و هیات موسس دفتر کاشان، دکتری مهندسی مکانیک، استاد دانشگاه)

3) دکتر هادی حاج محمد (قائم مقام سیاسی اتحادیه جاد، دبیر دفتر کاشان، دکتری مهندسی مکانیک، استاد دانشگاه و محقق )