میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را بر همه شیعیان و بویژه دانشجویان و جوانان تبریک و تهنیت میگوییم.

میلاد حضرت علی اکبر