اخیرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنان رهبری مبنی بر ادامه مبارزه با استکبار، سخنی را بیان کرده است،با این مضمون که: «ایرانی‌ها حتی نیت خود را برای استفاده از پول‌هایی که به ایران برگردانده می‌شود در راه گسترش ترور پنهان نمی‌کنند.»
دشمن خبیث باید بداند، ایرانی اهل پنهانکاری و دغل بازی نیست و نباید از ایران انتظار رفتار هایی شبیه خودش را داشته باشد!
ثانیا، اگر مبارزه با اسراییل و نابودی آن، تروریسم است، بلا شک ما بزرگترین تروریست های جهان هستیم.