زمانه عجیب و غریبی است.
به نماینده ایران، مجوز حضور در سازمان ملل ندادند، تنها به این بهانه که وی سالها پیش جز کسانی بوده که لانه جاسوسی آمریکایی را تصرف کرد و روح پلید آمریکایی ها را به جهانیان نشان داده است.
اکنون فابیوس فرانسوی، راهی ایران است!
کسی که داستان خون های آلوده را در ایران بوجود آورد و ایرانیان بی گناه را قربانی کرد و ایدز را مهمان خانه هایی کرد که خود با مشکلات دیگری درگیر بودند که چشم امید داشتند به خون های وارد شده به کشور از فرانسه.
لحظه ای فرض کنید صدام ملعون زنده است، قاتل جوانان این کشور!
فرش قرمز برای او پهن میکردیم؟؟؟؟ این فرض که محال است، آیا اجازه ورود به کشور را به او می دادیم؟؟؟ در صورت ورود به ایران، مطمئن باشید دیگر مردم اجازه خروج به او نمی دادند مگر جنازه اش را!
گفتگو با قاتل ایرانیان بر سر جان ایرانیان است نه بر سر چیز دیگری. قاتلان، حرفه دیگری ندارند جز بی شرافتی و سودی برای کسی نخواهند داشت.
حال فرش قرمز بیندازید تا خونهای بر زمین ریخته را بپوشانید.