دوره آموزشی تشکیلاتی سیاسی اخلاقی جاد کاشان، که در روز چهارشنبه 14 مرداد آغاز شد، تا جمعه 16 مرداد در دفتر مرکزی اتحادیه ادامه داشت.

اساتید این دوره:

حجه الاسلام جهانگیری

سرکار خانم رهبر(نماینده مجلس)

استاد شفاه

استاد شاهمرادی(دبیر کل سابق اتحادیه)

حجه الاسلام ابراهیمی

استاد نیلی(مدیر مسئول رجانیوز)