در روزهایی که همه دستاوردهای مذاکرات را در برجام جست وجو می کنند،آنچه بیشتر از همه توجه من را به خودش جلب کرده است به راه افتادن موج هایی از استکبار ستیزی در بین اقشار مختلف جامعه است...از سوزاندن پرچم آمریکا گرفته تا مطالبی که در خبرگزاری ها و سایت های گوناگون مشاهده می شود. آنچه در بوجود آمدن این شرایط نقش بسزایی ایفا کرد ابتدا فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف مبنی بر "پایان ناپذیر بودن مبارزه با استکبار" است و در درجه ی بعد هم زبانی مسئولین مختلف کشوری و لشگری پیرامون این موضوع در اظهار نظراتی است که اخیرا از آنها منتشر شده است و همچنین حساسیت بجای دانشجویان در مورد این موضوع که آن را یکی از آرمان های انقلاب می دانستند.بوجود آمدن این فضا در زمانی که بسیاری قصد شکستن تابوی مذاکره با آمریکا را داشتند و می خواستند دشمنی سی و چند ساله ی جمهوری اسلامی و آمریکا را زیرسوال برند، نشان دهنده ی پویایی و نشاط تفکر انقلابی جوانان و مردمان این سرزمین است اما آنچه که لازم است ادامه این روند با قدرت و تمرکز بیشتر است.باید "استکبار ستیزی" را به گفتمان رایج جامعه تبدیل کرده ، یک قدم به جلو برداشته و "حمایت از مقاومت" را نیز در لایه های مختلف جامعه رواج داده و تثبیت کنیم.در شرایط کنونی که مردم،چشم طمع دشمنان به تأسیسات نظامی و دفاعی مملکت را حس کرده اند بهتر می توانند دلیل دفاع از مقاومت را درک کنند.اکنون باید فرصت طلبی خود را نشان داده و آنچه را که از سال ها پیش به دنبالش بودیم یکسره کنیم.امید است که به این ترتیب ریشه ی "نه غزه،نه لبنان" برای همیشه خشکیده شود و دیگر کسی نتواند از این راه جامعه ما را نسبت به اهداف و آرمان هایش دچارتردید کند.