آیة الله خزعلی، سال ۷۸
درخطبه نمازجمعه قم؛
. خطاب به خاتمی گفت:
مبادا بعضی هامجبور بشن مثل بنی صدر با لباس زنونه از کشور فرار کنن.!!!!

خیلی ها به آیت الله خزعلی انتقاد کردند که چرا جلوتر از آقا حرکت میکنید؟!؟!؟
.آقا فعلا داره از خاتمی حمایت میکنه. . .

آقای خز علی در اولین فرصت خدمت حضرت آقا رسید و عرض کرد که ما از خاتمی به دلایل روشن انتقاد کردیم و شما از ایشون حمایت میکنید تکلیف چیست؟
.حضرت آقافرمودند:
زمانیکه حضرت علی علیه السلام سکوت میکردند، عمار ، مقداد، و یاسر ، فریاد میزدند و روشنگری میکردند ، من حکم پدر را دارم
شما به وظیفه خود که روشنگری است عمل کنید!!!