انتخابات شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور کاندیداهای زیر در طبقه ی همکف ساختمان مرحوم اسلامی برگزار شد،نتیجه ی انتخابات پیوست میشود.

کاندیداهای شورای مرکزی:

آقایان:

چگونیان

الماسیه

عباسی

پدرام

مرتضوی منش

کشاورزی

سلیمی

افلاکی

 

خانم ها:

دادخواه

یزدانی

محمدی

معقول

جعفری فرد

سنمار

سلیمی

کاندیداهای هیئت نظارت:

آقایان:

رفیعی نسب

طوقانیان

خانم ها:

بیجاری

-این انتخابات با نظارت جناب آقای جلیلی (عضو تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی)و آقایان کعبی و رفیعی نسب به عنوان هیئت نظارت برگزار شد و نتیجه ی انتخابات به شرح زیر است:


دبیرکل:آقای چگونیان
قائم مقام دبیر کل:آقای الماسیه
دبیر تشکیلات:آقای عباسی
دبیر سیاسی:آقای پدرام
دبیر فرهنگی:آقای مرتضوی منش
دبیر روابط عمومی:خانم محمدی
دبیر آموزش:آقای کشاورزی
دبیر صنفی برادران:آقای افلاکی
دبیر صنفی خواهران:خانم معقول
معاون مالی:آقای الماسیه
دبیرواحد خواهران:خانم دادخواه
قائم مقام واحد خواهران:خانم یزدانی

هیئت نظارت:
آقایان رفیعی نسب و طوقانیان