با عنایت خداوند متعال،کارگاه تشکیلاتی توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان با حضور دکتر محمد همت در روز پنج شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه سال جاری در محل آمفی تئاتر دانشکده ی انسانی و با حضور دانشجویان دغدغه مند برگزار گردید.

دکتر محمد همت موسس و از دبیران اسبق جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان میباشد.

در این کارگاه ضرورت وجود تشکیلات مورد بحث قرار گرفت.

خلاصه ای از مباحث مطرح شده توسط دکتر همت در این کارگاه تشکیلاتی به شرح زیر است:

-ضرورت وجود تشکیلات :

1)کشور ایران درحال حاضر با مشکلات متعددی روبه رو است.که این مشکلات باید توسط جریانی تعریف و پیگیری شوند که به ارگانی وابستگی ندارد و میتواند مطالبه گری داشته و حل مشکلات توسط مسوولین را پی گیری کند.

2)کشورایران از سوء مدیریت رنج میبرد.مدیریت به معنای پیگیری دغدغه تا حل آن است.در کشور ایران ضعف مدیریت،یک ضعف بزرگ میباشد و آزمایشگاه های حرفه ای ساخت مدیریت،فقط تشکل است.

3)دانشگاه صرفا جای درس خواندن نیست.دانشجوی ایرانی باید علاوه بر درس خواندن،مدیریت را نیز بیاموزند.

واین مشکل ضعف مدیریتی را باید تشکل حل کند.سازندگی ایران و بهبود اوضاع آن نیازمند دغدغه مند بودن است.این مطالبه باید توسط تشکلی مانند جامعه اسلامی مطرح شود.

-تشکیلات و کار فکری را نباید ساده گرفت.

-همه باید به این درک برسیم که نظام فکری طلب کارانه را کنار بگذاریم.ما طلب کار هیچ کس نیستیم بلکه به خون شهدا و همچنین بخاطر امنیت موجود در کشورمان،بدهکار نظام هستیم.

-وارد تشکل که میشویم،فرمت ذهنی این است که ما بدهکاریم.

-حل شدن مشکلات ایران هدف است،نه ابزار!

-ابزار های حل مشکلات و پیگیری آنها شامل:1.زبان 2.دیدار 3.قلم و...... است.

خواستگاه ها و تفکرات افراد بزرگ تشکل ها را باید مطالعه کرد.

-جامعه ی اسلامی همیشه مصداقی عمل میکند.کسی که شاخص مشخص میکند،رهبراست!

-وحدت چیز خوبی است اما باید با مکانیزم و فکر به قدرت تشکیلات کمک کنیم.

-با افزایش قدرت تشکیلات،وحدت هم ایجاد میشود.

-وحدت باید در اهداف باشد.

-افت و خیز در تمام تشکل ها وجود دارد.

دلیل افت تشکل ها،اختلافات داخلی و طیف های مختلف است.

دلیل خیز،هدف گذاری و وحدت داخلی است.

-هدف باید بزرگ باشد و به صورت مکتوب درآید.

تشکل را باید به صورت یک جریان انسان ساز مشکل حل کن بزرگ نگاه کرد.

رسیدن به اهداف،یک عامل انگیزه بخش میباشد.

والسلام.