بسمه تعالی


معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان

جناب آقای دکتر حسین ستار

 

سلام علیکم؛

امام خامنه ای:«فرهنگ بستر اصلی حرکت عمومی،سیاسی و علمی کشور است.»

 

حضور شما در جلسه ی دیدار اعضای شورای مرکزی جاد دانشگاه کاشان با ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای پروفسور زراعت،نشست صمیمانه ی جنابعالی با اعضای فعال جامعه ی اسلامی،ما را برآن داشت تا از زحمات حضرتعالی تقدیر و تشکر به عمل آوریم.

 

از در گاه ایزد منان آرزوی توفیق روز افزونتان را در همه ی مراحل زندگی خواستاریم.

 

با تشکر

 

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان امیر حسین چگونیان

و دبیر واحد خواهران مهدیه دادخواه