به یاری خداوند متعال در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس دانشکده ی علوم پایه جلسه ای با حضور اعضای فعال جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان و حضور محترم دبیر کل اتحادیه ی جامعه اسلامی دانشجویان،جناب آقای زینلیان برگزار گردید.

خلاصه ای از سخنان آقای زینلیان به شرح زیر است:

- مهم ترین مسئله خودسازی است.

- در مورد بحث جذب نیرو،سخنان حضرت آیت الله خامنه ای را مطالعه کنید و آن ها را بکار ببرید.

- کرسی های آزاد اندیشی برگزار کنید.

- منشور روحانیت را مطالعه کنید.

- امام:بزرگترین ضربه را به انقلاب،علمای مقدس مآب و دین فروش و روحانیان وابسته میزنند.

- افسران جنگ نرم کسانی هستند که:

1)میتوانند فکر کنند.  2)میتوانند عمل کنند.

و جنگ نرم جنگی است که هم به قلب ها و هم به مغزها شلیک میکند.

- سخنان رهبر عزیز در مورد جنگ تمام عیار اقتصادی و سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل باید مطالعه شود و برای اجرای آنها باید تدابیری اندیشیده و برنامه هایی اجرا شود.

- آبروی انقلاب را نبرید.

- تشکیلات را بشناسید

- خودتان را بشناسید.

.

.

.

.

.

.