بسمه تعالی

جانبازان ،یادگاران روزهای عشق و حماسه اند، خاطرات مجسم سال هایی که درهای آسمان به روی عاشقان بازبود و فرشتگان درآسمان زمین گرم گلچینی بودند.

ولادت حضرت ابواافضل (ع) وروز جانباز رابه اساتید و کارمندان جانباز دانشگاه کاشان  تبریک عرض میکنیم وازایزدمنان آرزوی توفیق روز افزونتان را خواستاریم ودر نهایت ازریاست محترم دانشگاه آقای دکتر زراعت ومعاونت محترم فرهنگی دانشگاه آقای دکتر ستار، کمال سپاس وقدردانی راداریم و این روز را به این دو مسئول جانباز بزرگوار تبریک میگوییم.

صادق کشاورزی دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان وعلی مرتضوی منش دبیر فرهنگی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان