بسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

جناب آقای تیمسار منصوری:

نماینده محترم مردم کاشان وآران وبیدگل

ضایعه درگذشت مادرمهربان ومومنتان راازصمیم قلب تسلیت عرض میکنیم وبرای شما وخانواده محترمتان صبر وشکیبایی وبرای آن عزیز درگذشته غفران ورحمت واسعه الهی راخواستاریم.

دبیر سیاسی جامعه اسلامی

دانشجویان دانشگاه کاشان