بسمه تعالی.

به مناسبت سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) وهمچنین روز جانباز طی برنامه ای دانشجویان جامعه اسلامی دانشگاه کاشان برای گرامیداشت این روز بزرگ و یادآوری ایثار وفداکاری جانبازان این مرز و بوم که برای حفظ میهن ودفاع از مرزها مخلصانه جنگیدند ومجروح شدند ،طی برنامه ای در روز چهار شنبه 95/02/22 ازاساتید وکارمندان جانباز دانشگاه کاشان تکریم کردند.

ازخداوند برایشان طلب سرافرازی درتمام عرصه های زندگی رامسالمت نموده وهمچنین مارادرجریان این فداکاری ها یاری نماید.

قائم مقام جامعه اسلامی

دانشجویان دانشگاه کاشان