بسمه تعالی

 

جناب دکتر عباس زراعت

ریاست محترم دانشگاه

 

سلام علیکم

 

غروب پنج شنبه،خبر خودکشی دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه کاشان،همه دانشجویان واساتید دانشگاه را در بهت قرارداد.

هنوز دانشجویان دکتری و آشنایان دانشجوی فوت شده،خبر را نپذیرفتند.

همه جا حرف هایی از این فاجعه شنیده میشود گاه درست،گاه دروغ،گاه با غرض!

با توجه به اینکه این فاجعه در خوابگاه دانشگاه رخ داده و با توجه به اینکه،نامبرده از دانشجویان لغو بورس بوده اند،از جنابعالی انتظار میرود هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود وقبل از گرم تر شدن بازار شایعات،دلایل و انگیزه این فاجعه را دریافت و به همراه جزئیات فاجعه و رزومه و سوابق ایشان،اعلام کنید.

امیدواریم با برگزاری جلسات و پیگیری های لازم،دیگر شاهد این موضوع نباشیم،کمااینکه اگر دفعات قبلی،به دنبال پیشگیری بودیم،این اتفاق تکرار نمی شد.

مطمئنا برگزاری جلسه های روانشناسی،مخصوصا برای دانشجویان خوابگاهی،به شدت نیاز است واین نیاز به طور کامل نادیده گرفته شده است.

حرف بسیاراست و البته با حرف،آقایی دیگر زنده نخواهد شد،به فکر دانشجویان دیگر باشیدکه در قبال آنها مسئول هستید.

هیچ سیاستی و هیچ مقامی ارزش جان انسان را ندارد،پس خالصانه پیگیر این فاجعه باشید.

 

والسلام

 

به امید روزهای خوب دانشگاه

دبیرشورای مرکزی جاد کاشان

امیرحسین چگونیان