دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان از دولت تدبیر و امید، امید تدبیری دارند تا ظلم به مردم مظلوم کشمیر پایان یابد؛ مطمئنا دولتی که افتخارش دیپلماسی است، باید خود را در این آزمون مهم امتحان کند.

چگونیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص فاجعه قتل عام مسلمانان کشمیر و سکوت دستگاه دیپلماسی کشور، گفت: اینکه دلایل این خشونت ها و درگیری ها در کشمیر چیست و چرا خشم فرو خورده و بارها سرکوب شده مردم کشمیر، دوباره فوران کرده نیاز به بازخوانی ظلم هایی دارد که در طی تاریخ به این مردم مظلوم شده است.

وی افزود: این خشم مردم کشمیر به منزله آتش زیر خاکستر است که اگر باز هم سرکوب شود، باز خود را نشان خواهد داد و روزی دامن ظلم را خواهد گرفت.


دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان تصریح کرد: ظلم به انسان قابل بخشش نیست و دل هر انسانی را به درد می آورد، همانطور که اتفاقات نیس و ... همه تمرکز جهانیان را به خود معطوف کرد و جهانیان با ظلمی که به آنها شد همدردی کردند.

چگونیان ادامه داد: اما متاسفانه خون مردم مظلوم کشمیر، در چشم خبرگزاری های غربی و البته بعضی از آقایان داخل کشور رنگی ندارد و نه شمعی روشن می شود و نه بیانیه محکومیتی صادر می کنند.

وی گفت: مواضع دوگانه بعضی افراد در داخل کشور، بسیار تعجب برانگیز است؛ بعضی مسئولین کشور هنوز متوجه نیستند که روال سازش و لبخند، نه تنها کارساز نیست؛ بلکه ظلم ظالم را بی نهایت می کند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: دانشجویان، همیشه از همه دولت ها برای برپایی عدالت، مطالبه داشتند، امروز هم از دولت تدبیر و امید، امید تدبیری دارند تا ظلم به مردم مظلوم کشمیر پایان یابد. مطمئنا دولتی که افتخارش دیپلماسی است، باید خود را در این آزمون مهم امتحان کند.