به مناسبت در گذشت مادر گرامی امیر سرافراز شهید سپهبد صیاد شیرازی،مادر بزرگواری که صیاد عشق و معرفت را تربیت کرد.

بانوان ایران زمین فراموش نکنید که شما تربیت کنندگان نسل آینده خواهید بود;اما این تربیت مانند تربیت در کلاس درس نیست بلکه با رفتار،گفتار،عاطفه،نوازش و زندگی کردن است.
بنابراین هرچه صالح تر،عاقل تر و هوشمندتر باشید این تربیت به بهترین وجه خواهد شد.
و این شما هستید که باید شهدای نسل آینده،غیور مردان و پاک دختران را در آغوش پر مهر خود بزرگ کنید،برای آنها آذوقه های فرهنگی،قصص،احکام،مثل های قرآنی و...فراهم کنید و مانند غذای جسمانی به آنها بچشانید.
ایمان داشته باشید و باور کنید که جهاد شما بسی سخت تر و کمر شکن تر است;چرا که دست های پیدا و پنهان دشمنان داخلی و خارجی میخواهند شما را از آرمان های اسلامی و انقلابی و الهی دور و به مسایل مادی و دنیوی سرگرم کنند.
این دشمنان نیک میدانند که پیشرفت جامعه اسلامی در زمینه های فرهنگی و البته در زمینه های غیر فرهنگی اعم از اقتصادی،علمی،سیاسی،
اجتماعی و ... با بهره مندی از نهاد خانواده ی سالم،سرزنده و با نشاط امکان پذیر است.
فلذا سعی دارند با بی اهمیت جلوه دادن خانواده،ترویج بی بند و باری و اباحی گری،شهوت رانی. و مدگرایی این نهاد مهم اجتماعی را تضعیف کنند.
بنابر این هر چیزی که پایه ی خانواده را سست کند باید از نظر شما ممنوع شمرده شود.
و از سوی دیگر تا به وجود آمدن شرایط تشکیل خانواده،تقوای الهی پیشه کنید.
”ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا”
و خودتان را حفظ کنید،درجه ی بیداری،آگاهی و هوشیاری خودتان و دیگران را افزایش دهید.
در قرآن،حدیث،نهج البلاغه،در نوشته های فقهی،کلامی و حکمی بحث های زیادی وجود دارد که همه اش میتواند منبع مورد استفاده ی ما باشد.یادداشت مهدیه دادخواه، دبیر واحد خواهران جاد کاشان