بسم رب المهدی

حضرت زهرا (س)نمونه کاملی از یک انسان، یک مسلمان، یک زن و یک شیعه می باشد.
ایشان در زمان حیات حضرت رسول، یار و یاور و غم خوار ایشان و بعد از رحلت پیامبر با وجود ناراحتی بسیار حامی و مدافع همسر و امامش بود و در این راه جان و فرزندش را فدا کرد.
ایشان در هنگام هجوم منافقان به منزلشان، سپر مولایشان شده و اجازه ورود به کسی ندادند و در هنگامی که به زور مولایش را برای بیعت به مسجد می بردند با آخرین توان از رفتن ایشان ممانعت کردند.
حتی زمانی که در بستر بیماری بودند به غاصبان حق مولایش اجازه ملاقات ندادند و حتی وصیت کردند که آزار دهندگان امامش در مراسم خاک سپاری اش حضور نیابند تا به این وسیله حقانیت امام خویش را به اثبات برسانند.
حضرت زهرا (س)سند حقانیت شیعه است.
ایشان بهترین اسوه هر انسانی می باشد. بهترین فرزند، بهترین همسر، بهترین مادر، بهترین و اولین حامی ولی و امام و بهترین زن می باشد.
ایشان نه تنها از نظر حجاب، اخلاق، همسر داری و تربیت فرزند اسوه ی هر زن و هر انسان است بلکه از نظر دفاع از ولایت نیز اسوه هر آزاد مردی است.
خطبه زیبا و سرای فدکیه شاهدی بر این مدعاست.
زهرا گونه باشیم.


یادداشت خانم جعفری فرد، معاون آموزش واحد خواهران