امروزه اقتصاد کشور ایران در وضعیتی حساس تر نسبت به گذشته قرارگرفته است.
که اگر در گذشته درمیان ملت عزیزمان،در رابطه با خرید تولیدات داخلی ویا دیگرمسائل اقتصادی،به طور صحیح فرهنگ سازی میشد،مطمئنا در این زمان در بازارهای جهانی،در وضعیت بهتری قرارداشتیم.
در کتب اقتصادی،مسائلی مورد بررسی قرارگرفته است که اگر این مسائل برای عموم بازگو میشد،از بسیاری از مشکلات پیشگیری و از بسیاری مسائل دیگر عبور میکردیم.
یکی از مسائل مهم در اقتصاد،تولید داخلی است.
لازم به ذکر است که بسیاری از کالاهای ایرانی درحال حاظر در وضعیت مشابه و حتی بهتر از کالاهای خارجی موجود در بازار داخلی هستند که متاسفانه به دلیل کمبود و یا حتی نبود آگاهی،اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف مورد استفاده قرار نمی گیرند.
البته حمایت از کالای ایرانی،در سه بعد قابل بررسی است.
یک بعد مربوط به دولت است،بعد دیگر مصرف کنندگان وبعدسوم تولیدکنندگان هستند که شاید بتوان گفت مهم ترین بعد،همین بعد سوم می باشد.
_دولت میتواند با اعطای تسهیلات مناسب به تولید کنندگان،آنها را درجهت تولید کالاهای ارزان تر و با کیفیت تر،یاری دهد.
یا قوانینی در جهت بهبود کیفیت این کالاها و یا حتی خرید کالاها وضع کند و به نحوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را کاهش دهد.
_مصرف کنندگان نیز با آینده نگری و امید به بهبود وضعیت کیفی کالاهای ایرانی درسطح جهانی،آن مقدار اختلاف کیفیتی کالاهای ایرانی و خارجی که مقدار بسیار اندکی است را نادیده گرفته و کالای داخلی را خریداری کنند.
_و آخرین بعد تولیدکنندگان هستند که میتوانند با سیاست هایی به افزایش تقاضای مصرف کنندگان کمک کنند واین مبحثی جدا و طولانی خواهد بود.


یادداشت خانم محمدی،دبیر روابط عمومی