تشکل جامعه اسلامی دانشجویان کاشان، برای افزایش کارایی گروههای هیات تحریریه، رسانه، پادکست و همخوانی خود، از دانشجویان دانشگاه کاشان درخواست همکاری دارد.

دانشجویانی که توانایی و یا علاقه به یکی از موارد ذیل دارند، میتوانند در پایین این مطلب، نام، نام خانوادگی، شماره تماس، شماره دانشجویی، رشته و زمینه مورد علاقه برای همکاری خود را ارسال کنند.


** ذکر این نکته مهم است که برای افراد، کلاسهای مورد احتیاج آنها برگزار خواهد شد.

**حوزه های همکاری:

طراحی و گرافیک

کلیپ سازی

کاریکاتور

نویسندگی ( فرهنگی، داستان، سیاسی و ... )

گویندگی

همخوانی**کلاسهای آموزشی برای دانشجویان علاقه مند:

فوتوشاپ

تدوین

خبرنگاری

همخوانی

و ...