جناب آقای دکتر ستار،معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان از خانواده ی محترم دبیر جامعه اسلامی دانشجویان کاشان تقدیر نمود.

متن این تقدیر نامه به شرح زیر میباشد:

 

امام خمینی ره :

خانه های شما باید خانه ی تربیت اولاد باشد،منزل شما،منزل علماست،منزل تربیت علمی،تربیت دینی و تهذیب الخلق است.توجه به سرنوشت اینها برعهده ی پدران و مادران است.

 

خانواده ی محترم و فرهنگ دوست چگونیان

 

پرورش فرزندی آرمانگرا و دردمند جامعه و در پی راهبری دانشجویان در مسیر ارزش های انسانی را به شما تنریک عرض مینمایم.

وجود دانشجویانی چنین با انگیزه موجبات نشاط علمی و ترویج روحیه ی اخلاقی و انسانی در جامعهی دانشگاهی را فراهم مینماید.

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از زحمات و تلاش های ارزشمند و صادقانه ی شما و فرزند عزیزتان در زمینه ی پیشبرد اهداف مقدسه انقلاب اسلامی به عوان دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشگاه کاشان تقدیم میدارم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،تداوم حضور و ناثیر شما بزرگواران در راستای دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت دارم.

 

با آرزوی توفیقات روز افزون

 

حسین ستار

معاون فرهنگی و اجتماعی