یادداشت خانم نیکو معقول در رابطه با کاپیتولاسیون و قرارداد های ننگین:

همکاری با اتحادیه ی مبارزه با پولشویی و کاگروه اقدام مالی FATF دست آوردهای جبران ناپذیری همچون کاپیتولاسیون به همراه خواهد داشت.

کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی شود آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشنه و باید به کشور خود فرستاده شود تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود.

حق کاپیتولاسیون در ایران،اولین بار در معاهده ی ترکمن چای در سال 1203 هجری شمسی در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد که آسیب های فراوانی در طول یک قرن به ایران وارد کرد.

اما به مرور زمان از انحصار دولت روسیه خارج شد و بسیاری از دولت های دیگر نظیر اسپانیا،فرانسه،آمریکا،آلمان و ایتالیا نیز صاحب این حق شدند و قضاوت کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند.

حال نتایج ذلت بار کاپیتولاسیون را بازگو میکنیم تا همگان بدانیم که همکاری با اتحادیه مبارزه با پولشویی و کارگروه اقدام مالی FATF نیز چنین نتایجی را به دست می آورد.

کاپیتولاسیون موجب برتری و تقدم اتباع خارجی بر اتباع کشور میشد و رجال مملکت را به بیگانگان،قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق میداد و حتی در سایه ی کاپیتولاسیون،بیگانگان هرچه میخواستند به ایران وارد یا ازایران خارج میکردند.

کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل میساخت. و به دلیل همین مضرات جبران ناپذیر،مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکس العمل های شدیدی از خود نشان دادند.

و امام خمینی ره با ایراد سخنرانی کوبنده در 4 آبان 1343 موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن ساخت.

بخش هایی از این سخنان حکیمانه به صورت زیر است:

آیا ملت ایران میداند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟

ایشان همچنین وظیفه ی مراجع عظام و روحانیون را مشخص کردند که پشتیبانی از دیانت مقدسه ی اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است.

و سرانجام با پیروزی انقلاب و به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب شورای انقلاب حق کاپیتولاسیون برای همیشه لغو شد.

ملت شریف و سربلند ایران هم انتظار دارند تا چنین قراردادهای ننگینی که امنیت و اقتصاد کشور را هدف قرارداده است،هرچه سریع نر بازنگری شود و بانک هایی که در خود تحریمی پیش قدم شده اند از ملت ایران عذر خواهی کنند.