جاد کاشان کلاسهای آموزشی برگزار میکند!

نام کلاس                                                  تعداد                           هزینه*

کلاس آموزش مقدماتی فوتوشاپ                    25 نفر                          45000
کلاس آموزش مقدماتی کلیپ سازی                15 نفر                          45000
کلاس خبرنگاری                                         40 نفر                           _

دانشجویانی که تمایل به شرکت در کلاسهای آموزشی فوق را دارند، میتوانند نام، نام خانوادگی، رشته، شماره دانشجویی و شماره تماس خود را به اکانت تلگرامی زیر ارسال کنند:


مسئول ثبت نام