جزییات مجمع مهرماه به شرح زیر است:

دستور جلسه:
انتخاب نواب مجمع
تصویب اصلاحیه اساسنامه
هماهنگی برنامه های سال جاری

زمان: دوشنبه، 26 مهرماه 95، ساعت 20

مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم پایه

نکات مهم:
حضور دانشجویان غیر عضو و یا اعضای عادی در جلسه ممنوع است. جلسه ویژه اعضای فعال است.
اعضایی که قصد کاندیداتوری برای نائب اول یا دوم و منشی مجمع را دارند، نهایتا تا 20 مهرماه، برای اعلام کاندیداتوری فرصت دارند. این اعضا باید، درخواست کاندیداتوری خود را به رییس مجمع(دبیر جاد کاشان) اعلام کنند.