محمد حسین بابایی عضو جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان گفت:

بعضی برخوردهای دولت اصلا قابل قبول نیست،این طور برخورد ها سبب میشود مردم اعتماد خود را از دولت و نظام از دست بدهند.

 

یک نابینا دوبار عصایش را گم نمیکند.امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است،چنانکه در جامعه خطایی صورت بگیرد باید تذکر داده شود،از دولت انتظار می رود از این امر و نهی ها استفاده کند نه که آنها را «نحس» بخواند.

این طور برخوردهای دولت اصلا قابل قبول نیست .این طور برخوردها سبب میشود مردم اعتماد خود را نسبت به دولت و نظام از دست بدهند.

قرارداد FATF می تواند خطر جدی برای ایران داشته باشد.مبارزه با پول شویی و تروریسم که از اهداف اصلی این قرارداد است می تواند وسیله ای برای نفوذ دشمن به کشور باشد.

مقام معظم رهبری درباره نفوذ و تفرقه اندازی دشمن به عنوان دو وسیله اصلی بارها تذکر داده اند.

مبارزه با تروریسم میتواند عاملی جهت تضعیف جبهه ی مقاومت شود.زیرا از نظر آنان انصارالله و حزب الله لبنان تروریسم هستند بنابراین باید ابتدا مصادیق تروریسم از سوی آنها مشخص شود.

متاسفانه دولت میخواهد گره مشکلات کشور را به دست غرب باز کند.درحالی که این امر میتواند تهدیدات زیادی را برای کشور داشته باشد.

بدون پیش بینی مسائل آینده نمی شود به غربی ها اعتماد کرد.یک نابینا دوبار عصایش را گم نمیکند.

ما در برجام نیز به آنها اعتماد کردیم اما آنها پس از گذشت چندماه از اجرایی شدن برجام هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اند.

باید برای اعتماد به آنها مبنایی وجود داشته باشد.