چرا شهید مطهری آرام و قرار نداشت؟
چون دغدغه ی اسلام و انقلاب داشت
حالا چه؟؟؟
حالا چه کسانی باید مدافع نظام و انقلاب باشند؟
عده ای در بیرون از مرزها مدافع حریم آل الله اند,عده ای هم در داخل باید دفاع کنند....
عده ای در سنگرهای حقیقی میجنگند ,عده ای نیز باید در سنگرهاای فرهنگی چون دانشگاه بجنگند.....