در گذشت فقیه علیقدر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی را به تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض می نماییم.