هر جامعه ای که فساد در آن رشد کند،از ریشه میخشکد.

با نهایت احترام،از رییس جمهور محترم خواستاریم سری به کتاب قانون اساسی بزنند!ترجیحا اصل 49 قانون اساسی.
این اصل،یکی از وظایف دولت را پس گرفتن ثروت های ناشی از رباریا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد نامشروع و استرداد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او،برگرداندن آنها به بیت المال میداند.

چندین ماه است که از رو شدن فیش های حقوقی نجومی در رسانه ی ملی و بعد از آن تاکید رهبری در خصوص شفاف سازی فیش های حقوقی دولتیان برای مردم میگذرد.
اما همچنان شاهد به تعویق افتادن این مسئله از جانب شما و مسئولین هستیم، اما گویا شما رسیدگی به این مسئله را فراموش کرده اید.
مردمی که شما آنها را بی سواد خطاب کردید،این مسئله را فراموش نمیکنند و ما هنوز حقوق از دست رفته ی مردممان را مطالبه میکنیم زیرا این پول ها بیت المال هستند.
ظاهرا باید یادآوری کنیم که این گونه درآمدهای نامشروع و حرام،باعث طبقاتی شدن جامعه،گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه،توسعه ی فقر و تبعیض خواهد بود.
این بی عدالتی ها از یادمان نخواهد رفت.
کلام آخر اینکه،شما که از واقعه ی کربلا درس مذاکره میگیرید،بهتر است سری هم به داستان زندگی پدرشان،مولا علی (ع) بزنید و درس عدالت بیاموزید.
والسلام.

 

فاطمه محمدی
دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان