دلم میسوزه مادر...داغدارم

ببین چی اومده به حال و روزم

همش فکر میکنم ای کاش میشد

به جای تو،تو آتیشت بسوزم

 

همین که مردمو تو شعله دیدی

صدای گریه هاشونو شنیدی

قسم خوردی که هستی تو ببازی

بمیره مادرت که چی کشیدی

 

همش تو خواب میبینم که شادی

منم دارم میام پیشت عزیزم

همش تو خواب میبینم که پشتت

گلستون میشه آتیشت عزیزم

 

فداکاری که کار هرکسی نیست

جوون مردا صبور و بی نشونن

رفیقای تو هستی شونو میدن

تو دریا هم برن آتش نشونن

 

فدای قامت رعنات مادر

تویی که از همه دردا رهایی

تو "اقیانوس" غیرت بودی اما

شهید سربلند "شعله" هایی

 

تقدیم به شهدای آتش نشان

#پلاسکو