در روز یکشنبه 24 بهمن ماه سال جاری در محل کلاس 103 ساختمان اسلامی از ساعت 20 الی 23 مجمع عمومی جاد کاشان برگزار گردید.

اعضای شورای مرکزی،اعضای شورای دانشکده های انسانی،علوم پایه و مهندسی و اعضای عادی در این مجمع حضور پیداکردند.

موارد مطرح شده در این مجمع به شرح ذیل میباشد:

گزارش کار جاد

تصویب آیین نامه ی جدید

ترکیب جدید کمیسیون ها و شوراها

نقد و بررسی شورای مرکزی