میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر بر عموم شیعیان جهان مبارک باد.

 

 نامه محبت آمیز امام خمینی (ره) به همسرش:

تصدقت شوم؛

الهی قربانت بروم،در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است . عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.(حال)  من باهر شدتی باشد می گذرد ولی بحمدالله تاکنون هر چه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم؛ حقیقتا جای شما خالی است فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد.صدحیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.

در هر حال امشب شب دوم است که منتظرکشتی هستیم ، از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم، باید منتظر  کشتی دیگر باشیم.عجالتا تکلیف معلوم نیست امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل، از این حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج بحمدالله به سلامت، بلکه مزاجم بحمدالله مستقیم تر و بهتر است.  خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالیست. دلم برای پسرت قدری تنگ شده است.امید است هر دو به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند اگر به آقا و خانمها کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید. من از قِبَل همه نایب الزیاره هستم.

به خانم شمس آفاق سلام برسانید وبه توسط ایشان به آقای دکتر سلام برسانید.به خاور سلطان و به ربابه سلطان سلام برسانید.صفحه مقابل را به آقای شیخ عبدالحسین بگویید برسانند.

ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت،قربانت؛ روح الله.

 

صحیفه امام ،ج 1، ص: 2