از وقتی که شعار سال 96 به وسیله رهبر انقلاب بیان شد، به حس و حال ایشان فکر میکنم ، به اینکه چقدر تنها هستند که مجبورند همه ی جزئیات مشکلات کشور را خودشان تنهایی بیان کنند...!!!

از اول سال 95 که شعار سال را اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل گذاشتن امیدوار بودن که بتوانند فکر مردم و دولت را از گزینه های نظامی روی میز آمریکا که آن موقع به خاطر برجام در رسانه ها زیاد منتشر می شد ، به اقتصاد مقاومتی جلب کنند تا همه بدانند هدف دشمن از تحریم ها ، چه اقتصادی و چه نظامی ، تنها وابستگی کشور به بیگانگان است.امیدی که متاسفانه قرار شده بود تنها با تکرار این شعار توسط ملت جامه اقدام و عمل بپوشد.

وقتی شعار امسال هم شد اقتصاد مقاومتی معلوم شد که هنوز جنگ اقتصادی ادامه دارد اما دردناک ترین قسمت شعار اینجاست که هنوز مردم و دولت اینقدر از خواب بیدار نشدند که مصداق های مهم این جنگ را در جامعه بشناسند و کسی نیست که برای مردم مصداق سازی کند؛ که ایشان باز خود مصادیق تولید و اشتغال را متذکر شدند.

اینکه از تنهایی ایشان حرف زدم به خاطر این است که وقتی رهبر یک جامعه به میدان می آید یعنی دیگر کسی برایش نمانده که او را یاری دهد و این یعنی نشانه ضعف آن ملت...!!

واقعا ایشان حق دارند فریاد " أین عمار" امام علی (ع) را سر دهند .عمار ی که همواره با خطبه های خود راه را بر نیرنگ ها و فریب های امثال معاویه و عمروعاص می بست .کسی که منظور حرف های فرمانده اش را خوب می فهمید و از آن خط مشی می گرفت و برنامه های دشمن را برای مردم تحلیل می کرد.ولی الان که خوب فکر میکنم میبینم ایشان سال هاست این فریاد را با ضرورت حضور دانشجویان در مسائل کشور سر داده اند .

آیاهنوز وقتش نشده به عنوان دانشجویان این مملکت به فریاد "هل من ناصر ینصرنی"رهبرمان پاسخ دهیم؟!!

 

محمد حسین بابایی

عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی جاد کاشان