میلاد مظهر علم و عدالت ، سخاوت و شجاعت ، حضرت علی (ع) و روز پدر خجسته باد.