کارگاه تشکیلاتی

مدرس:امیرحسین چگونیان (دبیر سابق جاد کاشان)

زمان:یک شنبه_1396/1/20

خلاصه ی مباحث

-چرایی مشکلات

ـ هدف نهایی تشکیلات زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) است .

ـ نقد در تشکیلات موجب برطرف شدن حب نفس و در نتیجه خود سازی می گردد .

ـ اصول اخلاقی تشکل جامعه اسلامی براساس تفکرات شهید مطهری و اصول تشکیلاتی اش براساس تفکرات شهید بهشتی می باشد.

ـ افکار واندیشه های این دو متفکر به عنوان دوجریان اصلی و دو شاخص خط اما خمینی (و رهبر انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) ) به صورت یک منظومه ی منسجم و سازوار و هماهنگ برای فعالیت های فرهنگی و سیاسی و تشکیلاتی اساس مبنا و میزان قرارگرفته است.

ـ آفات تشکیلاتی عبارتند از :

۱)انحصارطلبی

۲)معبودشدن تشکیلات

۳)سرگرم شدن به تشکیلات

۴)نیت یا هدف اشتباه

ـ نکته : هدفتان را خوب انتخاب کنید و کار خدا را بکنید.

ـ کار خدا در دانشگاه تشکیلاتی کار کردن است.

ـ تشکیلاتی کار کردن یک سبک زندگی است.

ـ حق را باید به معیار ها شناخت نه اشخاص

ـمعیار برای جذب افراد باید هدف اصلی باشد نه نقطه قوت افراد

 

کمیسیون خواهران جاد کاشان