به همت کمیسیون خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان اردوی تفریحی آبشار گیسو و زیارت امامزاده بی بی زبیده در تاریخ 1396/1/31 برگزار گردید.

این اردو با همکاری واحد فرهنگی دانشگاه و با مشارکت پرشور دانشجویان صورت گرفت.