جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان برگزار می کند:

جشن عید مبعث به همراه جشن ده سالگی جاد (قدیمی ترین تشکل دانشگاه)