کارگاه_تشکیلاتی

جلسه_دوم

 

زمان: یک شنبه 27 فروردین ماه.

مکان:سالن کنفرانس علوم پایه

مدرس:آقای امیرحسین چگونیان

خلاصه ی مباحث:

_ولایت مداری مهم ترین اصل در شیعه است و اصل اسلام ولایت مداری است.

_یکی از فاکتورهای ولایت پذیری، بصیرت است.

_قبل از ورود به تشکیلات باید خودسازی صورت بگیرد و منیت کنار گذاشته شود. چون انجام هرکار اشتباه و حتی نیت و هدف غلط، روی کل مجموعه اثر  میگذارد.

_برای انجام هرکاری، باید خلوص نیت وجود داشته باشد و هدفمان از برنامه ای که قصد اجرای آن را داریم باید آگاهی دادن به افراد جامعه باشد.

_داشتن خلوص نیت نیازمند دوری کردن از سه حب است:

1.حب نفس (منشاء هر خوش آمدن و بد آمدن است)

2.حب جاه

3. حب دنیا

که این دومورد (مهم ترین ریشه ی اختلافات هستند(.

_در کار تشکیلاتی، هدف نباید شهرت طلبی باشد.

_"کم آوردن" و "نمیتوانیم" در تشکیلات وجود ندارد.

_اگر  نیت درست باشد، خداوند کمک میکند.

_مسئولیت یعنی پاسخگویی. کاری که انجام میدهیم، باید مسئولیت خوب و بد آن رابپذیریم.

_در مسئولیت مشترک باید برای رسیدن به هدف درقبال دیگر  اعضا هم  احساس مسئولیت کنیم.

_یکی از اصول مهم در تشکیلات تعهد و تخصص است.

_گاهی خودمان برای خودمان تکالیفی مشخص میکنیم که اصلی نیستند و به آنها تکالیف شیطانی گفته میشود.

_ما باید در تشکیلات خودمان را حل کنیم مثل حبه قند در آب. پس "من" نباید وجود داشته باشد.

_یکی از خصوصیات کار تشکیلاتی "سخت" بودن آن است.در واقع هرکس وظیفه اش را انجام ندهد،در کار خلاء ایجاد می شود.

 

کارگاه_تشکیلاتی

کمیسیون خواهران جادکاشان