به گزارش خیرگزاری فارس از دانشگاه کاشان ، تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان با صدور بیانیه ایی ، نسبت به عملکرد جانب دارانه هیأت نظارت این دانشگاه واکنش نشان دادند.