جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان برنامه گردهمایی حامیان حجت الاسلام رییسی با سخنرانی دکتر حسین مطیع ( استاد دانشگاه صنعتی اصفهان) با موضوع انتخابات را در روز یکشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه در ساعت 20:30 در تالار آزادی برگزار می کند.

کمیسیون سیاسی جاد کاشان