باز هم بی مهری نسبت به تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان این بار توسط حراست دانشگاه:

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در ادامه روند سخت گیری و سنگ اندازی در برنامه های تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان ، متاسفانه این بار مشاهده شده که پوستر نمایشگاه و برنامه های بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه کاشان علی رغم کسب مجوز از هیأت نظارت و داشتن مهر تأییدیه درج تبلیغات از مدیریت فرهنگی دانشگاه ، توسط نیروهای حراست دانشگاه جمع آوری و امحا شد.

این برخورد تبعیض آمیز در حالی اتفاق افتاده است که پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای هم اندیش با مسئولین دانشگاه، در هفته های گذشته بدون داشتن مجوز و به صورت عمده در سطح دانشگاه نصب شده بود.همچنین لازم به ذکر است، در ماه های گذشته بارها تعرض به اموال و تابلوهای تشکل های انقلابی دانشگاه کاشان از سوی افراد ناشناس مشاهده شده است.