این مستند به همت بسیج اساتید دانشگاه در روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در ساعت 18در کلاس 14 دانشکده علوم پایه اکران گردید.

این مستند روایتی جدید و ناگفته از پشت صحنه آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است که بار ها اجازه پخش نیافت و تا چند دقیقه قبل از برنامه، حراست از اجرای برنامه ممانعت می کرد. 

با تشکر ویژه از پروفسور صفایی