کارگاه تشکیلاتی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان،از 20 تا 22 ام شهریور ماه 1396 در محل اتحادیه ی جامعه اسلامی دانشجویان برگزار گردید.

اساتید مدعو این کارگاه تشکیلاتی:

 - آقای جعفر آبادی با موضوع روزمرگی فرهنگی

 -گروه طلوع حق با موضوع اصول،ارکان و اهداف تشکیلات

 -دکتر خزعلی با موضوع عدالت و برابری جنسیتی و ارزش زن در اسلام

 حول مباحث فوق به مباحثه پرداختند.

 

 خلاصه ی مباحث مطرح شده،به شرح ذیل میباشد:

 -در نگاهی درست به جامعه در میابیم که مردم نفوس مستعده هستند.

 -با وجود ثابت بودن منابع مورد مطالعه  و استناد و نحقیق بین رهبران(قرآن-سنت-عقل-اجماع)، تاثیرگذاری بالاتر برخی از رهبران به دلیل تفاوت دانش و بینش است.

 -از جمله این رهبران برجسته میتوان به امام موسی صدر اشاره کرد.

 -بینش فوق العاده امام موسی صدر باعث موفقیت چشمگیر وی بوده است.

-حدود 6 ماه زمان و انرژی برای نیازسنجی در لبنان(کشوری با مساحت جغرافیایی کم)رصد میدانی و آگاهی از شرایط محیطی باعث موفقیت چشمگیر امام موسی صدر در امور مختلف خصوصا فرهنگی و تشکیلاتی در لبنان اشاره کرد.

 -شیوه ی کار را میتوان با توجه به شیوه ی تغییر الویت ها مورد بررسی قرار داد.رفع نیاز مخاطب باعث نرم شدن وی میگردد.افراد را باید صاحب کرامت دید.

 -امام موسی صدر برای محجبه کردن بانوان بی حجاب در لبنان از آنها برای حضور در اردوهای جهادی دعوت به عمل می آورد(کسی که نگاهش  به کمک به بیچارگان،ضعفا و مستضعفان تغییر کند الویتش دیگر خود آرایی و عرضه خود نخواهد بود.

 - گفتگو و مدارا و ایجاد بستری برای مطرح شدن سوالات مختلف حتی از جبهه های مخالف،پرهیز مطلق از ناا

میدی و یاس که معادل مرگ تلقی میشد و حفظ جمع ها و ارتباط با اطرافیان و منظم بودن از ویژگی های بارز سبک عملکرد امام موسی صدر بود.

 -تعریف تشکیلات:مجموعه ای از افراد که با هدف و آرمانی مشخص مطابق با ساختاری مشخص و نظم و قواره ای تعیین شده زیر نظر یک رهبر فعالیت میکنند.

 - انسان تشکیلاتی،انسان مشکل گریز نیست،میماند،یاراهی میابد،یا راهی میسازد.

 -4 رکن مورد نیاز برای ظهور:

1)رهبر(امام زمان عج )

2)قانون(کتاب خدا)

3)یاران

4)مردم

 -کار تشکیلاتی شبیه کار هیئتی است:

ایثار و از خودگذشتگی دارد.

اخلاص دارد.

هماهنگی دارد.

کار روی زمین مانده الویت دارد.

 -وظایف هر تشکیلات:

1- انجام ماموریت:دستیابی به هدف(فلسفه وجودی)

2- کادر سازی:تربیت اعضا(سیر الی الله)

 -آرمان(از جنس حرکت) : 1-جهت دهنده 2-انگیزه دهنده 3-حفظ کننده

 -هدف(ازجنس رسیدن)

- سه رکن رهبر،نظم و افراد میتوانند فدای آرمان و هدف شوند اما هدف و آرمان هیچگاه نباید فدای چیزی شود.

 -نفوذ رهبر باید دلی باشد.

 -نفوذ:مکانی-زمانی-عمقی

 - فرق دیکتاتور و ولایت فقیه:

 دیکتاتور:همه ی مجموعه فدای رهبری وی میشوند و او دنبال منافع شخصی خود است.

ولایت فقیه:اونیز شامل قانون و فدای آرمان است و کارهایش در راستای صلاح هدف است.

 

 - فرق رهبر و مدیر:رهبر ارتباط قلبی و دلی با تمام نیروها دارد.

 - منابع قدرت:مرجعیت - تخصص - تنبیه و تشویق - قانون

 

 - اصول رهبری:1.شاکله و ستون 2.عدم ارتباط به راس هرم

 

 - سه دلیلی که باعث جذب میشود: تواضع- بخشش - دینداری

 - وقتی به کاری دعوت میکنید،خود ابتدا انجام دهنده ی آن باشید.

 - در زمان تصمیم گیری وجود مخالف و مخالفت مورد ندارد و بسیارخوب است.

 - پس از گرفتن تصمیم و قطعی شدن و تدارک دیدن مخرب است.

 - وظایف مدیر:

1.برنامه ریزی

2.سازماندهی

3.هدایت و رهبری

4.کنترل

5.بسیج منابع و امکانات

 - در تشکیلات اسلامی آدم ها خودشان هدف هستند نه ابزار.

 - جذب:

جذب نگاه(ویترین)

جذب رفتار

جذب اندیشه ای تشکیلات (سیرهای مطالعاتی)

 جذب قلبی (ایمان)

 

 - تعاملات:

برقراری - تداوم - تثبیت ارتباط - تعمیق ارتباط - توسعه - تعدیل